Манжета на бедро (методика ОСФР)

Манжета на бедро (методика ОСФР)

NS004200.030